Američki san Nikole Filipovića

Američki san Nikole Filipovića

Napustio nas je Nikola Filipović, a ja sam osjetio da nešto moram napisati o osobi koju sam dobro poznavao, slično...
Obnovi.zg!

Obnovi.zg!

Online platformu pokrenulo Udruženje hrvatskih arhitekata
Američki san Nikole Filipovića

Američki san Nikole Filipovića

Napustio nas je Nikola Filipović, a ja sam osjetio da nešto moram napisati o osobi koju sam dobro poznavao, slično...
Obnovi.zg!

Obnovi.zg!

Online platformu pokrenulo Udruženje hrvatskih arhitekata