Pogledaj.to

glassbeach_fortbragg (1)

Kako se smeće može pretvoriti u turističku atrakciju?

Staklena plaža kao produkt prirode koja ispravlja ljudske pogreške

>>

Improv_ssn (7)

Reci nešto lijepo!

Što biste vi poručili narodu da na obližnjem trgu zateknete praznu govornicu s megafonom?

>>