Struka ujedinjena protiv Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba