Autobusni kolodvor prava je slika grada!

U posljednjih pet godina veoma su rijetki bili građevinski projekti koji planiraju novu infrastrukturu poput zračnih luka i morskih putničkih terminala, a osobito je nepoznata rekonstrukcija željezničkih i autobusnih kolodvora. Stanje zagrebačkog autobusnog kolodvora je zabrinjavajuće, a u stopu ga slijede i ostali hrvatski gradovi poput Splita i Rijeke.

No, Osijek se može pohvaliti s novim projektom koji u potpunosti zadovoljava kapacitete putničkog prometa te pokazuje dosljednost u oblikovanju, referirajući se na neke od najrelevantnijih inozemnih primjera.

Ideja za građenjem novog autobusnog kolodvora u Osijeku javila se 2007., nakon što je Grad Osijek raspisao natječaj po principu javno-privatnog partnerstva. Natječaj je zahtijevao visoko arhitektonsko oblikovanje i najbolju ekonomsku iskoristivost u terminima troškova izgradnje, održavanja i korištenja.

Problemski zadatak bio je usmjeren na oblikovanje autobusne stanice A kategorije, što znači visoka kvaliteta suvremene arhitekture, gdje je po odluci žirija najbolje rješenje ponudio arhitektonski ured Rechner u suradnji s Osijek Koteksom d.o.o.

Kolodvor je dovršen 2011., a njegovo urbanističko rješenje u mnogočemu je određeno svojim smještajem u gradskom tkivu. Longitudinalnost grada na Dravi odražava se i u pozicioniranju zgrade Autobusnog kolodvora na parceli.

Na istočnoj, najkontaktnijoj strani uzdužne parcele, smješten je terminal gradskog prometa: tramvajsko stajalište, pet perona za autobuse gradskog prijevoza, taxi stajalište, veliki trg s dominirajućom krovnom plohom te kosi visoki zid koji usmjerava prema ulazu u zgradu i ujedno odvaja perone od vanjskog pristupa.

Zgrada Autobusnog kolodvora, izvedena paralelno s pristupnom intrazonskom cestom, svojom longitudinalnošću “zatvara” 16 autobusnih perona smještenih iza zgrade, u “dvorištu”, dimenzije su joj 132,9 m x 16,4 m. U njoj su, pored dvoetažno visoke kolodvorske aule i komunikacijskih površina, svi potrebni trgovačko-uslužno-ugostiteljski sadržaji te prometni uredi. Sadržaji su smješteni u prizemlju i na galeriji.

Na perone autobusi stižu preko kontrolne rampe. Putnici na perone pristupaju iz zgrade kolodvora.

Blago valovita dominantna krovna ploha značajno natkriva zgradu Autobusnog kolodvora na sve strane, pogotovo iznad autobusnih perona i pristupnog trga, asocijacija je na ugodnu autobusnu vožnju, poput jedrenja na niskim i dugačkim valovima. Njenu “težinu” dematerijalizira ostakljena ploha svih pročelja zgrade Autobusnog kolodvora, s naglašenom horizontalnošću ostakljenih polja. Podzemna javna garaža ispod cijele zgrade i vanjskih perona ima kapacitet za 251 vozilo. Izravno je povezana sa sadržajima zgrade Autobusnog kolodvora, a pješački pristup joj je moguć i izvana, preko pristupnog trga. Promet prema garaži je odvojen od autobusnog prometa.

Nosiva konstrukcija podzemne garaže je armiranobetonska. Nosivu konstrukciju prizemlja i stubišnih jezgri zgrade Autobusnog kolodvora  čine armirano-betonski stupovi i grede povezani armiranobetonskom pločom. Ogromna krovna ploha leži na čeličnim rešetkastim nosačima u oba smjera,koje nose čelični stupovi promjera 32 cm, u rasteru 8×8 m.

Dobro oblikovanje infrastrukturnih objekata nužno je za dobru prezentnost zemlje koja se diči kao turistička, te upravo takve kontaktne zone potražuju najveću oblikovnu pozornost.

NAZIV REALIZACIJE: AUTOBUSNI KOLODVOR

LOKACIJA: OSIJEK, UGAO KAČIĆEVE I KAŠIĆEVE ULICE

AUTORI: PREDRAG RECHNER, dipl.ing.arh. & BRUNO RECHNER, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI URED: RECHNER d.o.o., OSIJEK

SURADNICI: INES PELZER, arh.teh.

INVESTITOR: OSIJEK KOTEKS d.d., OSIJEK

IZVOĐAČ: OSIJEK-KOTEKS d.d., OSIJEK

POVRŠINA PARCELE: 21199 m2

NETO POVRŠINA: 11066 m2

PROJEKT: 2007.

REALIZACIJA: 2011.

CIJENA: 120.000.000kn

FOTOGRAFI: MARIO ROMULIĆ & DRAŽEN STOJČIĆ