Dodijeljene ARTUR nagrade

Na ARTUR konferenciji s temom Rehabilitacija prostora, održanoj u Zagrebu 29. rujna 2016., dodijeljene su ARTUR nagrade za 2016. godinu.

Dodijeljene su dvije nagrade u kategoriji realizacije i stručna istraživanja i publikacije te tri posebna priznanja za realizaciju, nerealizirani projekt i stručno istraživanje.

U nastavku donosimo dobitnike nagrada s obrazloženjima ocjenjivačkog suda.

Kategorija: stručna istraživanja i publikacije – nagrada

ANATOMIJA OTOKA 2012. – 2015. –  CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Boško Budisavljević, mentori Anatomije otoka i stotinjak studenata arhitekture s Keio i Tokyo univerziteta u Tokiju, Techniche Universitata u Grazu, ENSA Paris-Val de Seine u Parizu, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta za arhitekturo u Ljubljani, Građevinsko-arhitektonsko- geodetski fakulteta u Splitu i Arhitektonskog fakulteta u Mariboru.

072

Nagrada se dodjeljuje projektu ANATOMIJA OTOKA 2012. – 2015. – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ za višegodišnji kontinuirani doprinos u području promocije arhitekture i turizma, projektu koji je na uspavanom, prometno izoliranom otoku pokrenut od strane lokalne udruge pod vodstvom arhitekta i urbanista Boška Budisavljevića uz sudjelovanje velikog broja stručnjaka iz različitih zemalja ( o čemu smo pisali ovdje, ovdje i ovdje).

Svake godine dominantna je jedna od aktualnih tema vezanih uz otok Vis, odnosno vezanih na gospodarski razvoj, zaštitu i očuvanje lokalnih karakteristika jadranskih otoka.

026

Okosnicu projekta čini entuzijazam studenata i stručnjaka u suradnji s lokalnom zajednicom, lokalnim udrugama i građanima. Metodološki gledano projekt spaja stručno interdisciplinarno znanje hrvatskih i stranih stručnjaka raznih područja  (od arhitekata, urbanista, ekonomista, geografa, agronoma, sociologa, arheologa, povjesničara umjetnosti, demografa, konzervatora) koje se prezentira na simpoziju koji se održava u sklopu Anatomije otoka.

Rezultat Anatomije otoka je i tridesetak raznorodnih projekata među kojima su svoje mjesto našle napuštene škole, tvornice, vinarije, voćnjaci, vinogradi, maslinici  i javni prostori čija bi rehabilitacija omogućila afirmaciju, ne samo turizma nego i  cjelogodišnjeg života na otoku. To su projekti koji se mogu realizirati uz minimalna financijska sredstva te time ponudu otoka učiniti bogatijom.

0114

Kako su teme atraktivne i univerzalne, privukle su na otok Vis veliki broj svjetskih stručnjaka, mentora i profesora, te studenata s desetak sveučilišta.

Kvaliteta ovog projekta se očituje na više razina:
– znanstvenoj: na razini međunarodnog stručnog i znanstvenog skupa;
– stručnoj: stručnim predavanjima, okruglim stolovima i studentskim radionicama;
– podizanjem svijesti o prostoru, otocima i lokalnoj zajednici.

Upravo stalna prisutna dvojnost  lokalno/globalno, staro i novo, ruralno urbano, razvoj i zaštita, tradicionalno i suvremeno, iz godine u godinu učinili su projekt sve interesantnijim i sve prisutnijim u arhitektonskoj javnosti te on postaje standardom za temu razmatranja odnosa arhitekture i turizma.

Nagrada ARTUR, jednoglasno odabrana od strane ocjenjivačkog suda, dodjeljuje se za istraživački projekt, za višegodišnji doprinos u promišljanju budućnosti otoka uz sudjelovanje lokalne zajednice, s posebnim osvrtom na prirodnu i izgrađenu baštinu otoka,  turizam i život na otoku.

 

 

Kategorija: realizacija – nagrada

STUDIO NFO – KAMP MON PERIN

Rekonstrukcija javnih objekata u Kampovima Mon Perin u Općini Bale predstavlja inovativan pristup rehabilitacije/revitalizacije turističkih objekata (o čemu smo pisali ovdje).

 

1

Predloženo arhitektonsko rješenje inventivno i senzibilno pristupa rekonstrukciji javnih objekata kampa u svrhu podizanja kategorizacije poštujući pritom uvjete zaštite prirodne i arheološke zone u kojoj se nalaze.

Autorski cilj oblikovanja suvremenog kampa s građevinama koje arhitektonskim jezikom sugeriraju nov smjer razvoja hrvatskog camping turizma je u potpunosti uspješno ostvaren.

10

 

Značaj ove intervencije nije samo na arhitektonsko-urbanističkoj, funkcionalno-oblikovnoj razini – budući da  kampovi u Hrvatskoj, unatoč činjenici da su vodeći kvantitativno aktivan turistički proizvod, vrlo često podliježu marginalizaciji arhitektonske produkcije – nego i u sinergiji svih dionika projekta (naručitelj, investitor, projektant, izvođač) koji su prepoznali mogućnost ostvarenja dodatne vrijednosti kvalitetnim pristupom oblikovanja turističkog prostora.

24

Pristup rehabilitacije Kampova Mon Perin koji daje snagu arhitektonskom izričaju javnih građevina kampa, osvješćuje jedan zanemaren aspekt arhitektonskog djelovanja i utjecaja na kvalitetu prostora i prepoznatljivost turističke ponude kampova.

 

 

Kategorija: realizacija – priznanje

STUDIO 3LHD – PLAŽA MULINI u Rovinju

Tema javnog prostora i uređenja morske obale često izaziva prijepore. S jedne strane prisutne su želje investitora i koncesionara, s druge strane želje građana koje se često ne podudaraju s prvima. I struka je u dilemi: kako zadovoljiti potrebe turizma, a da to ne bude u suprotnosti sa zaštitom prirodne obale.

130

Upravo projekt Studija 3LHD uređenjem plaže Mulini u Rovinju daje odgovor na zahtjeve kompleksa hotela visoke kategorije koji su, konačno, s vanjskim bazenom i tim uređenjem cjelovito zaokružili višegodišnji turistički projekt koji je na hrvatskom turističkom prostoru unio novine i postavio nove standarde.

Ovaj je projekt autorski i konceptualno izrazito jasan i podređen cijelom prostoru, a važan je u turističkom smislu.

222

Sastavni je, nedjeljivi dio hotelskog kompleksa i pošto se radi o naglašenom autorskom pristupu ne bi trebao biti model koji bi se multipliciranjem primjenjivao na drugim lokacijama i u malim jadranskim mjestima.  Uređena plaža MM predstavlja novi javni prostor dostupan svima, a ima i kvalitetu više jer je ujedno nastavak pješačke komunikacije koja uz more vodi od središta Rovinja.

Priznanje za višegodišnji doprinos u području turističke izgradnje i promišljanje prostora u funkciji turizma, dodjeljuje se timu Studio 3LHD za njihov cjelokupni opus iz tog područja, od istraživačkih studija, planova, projekata do realizacija.

 

 

Kategorija: Nerealizirani projekti – priznanje

ALEKSANDRA KREBEL, ALAN KOSTRENČIĆ – TARSKA VALA – STUDIJA REVITALIZACIJE KAMENOLOMA

Projekt Tarska vala – studija revitalizacije kamenoloma predstavlja inovativan pristup rehabilitacije/revitalizacije devastiranog prostora.

04kamenolom

Predloženo urbanističko-arhitektonsko rješenje poštuje mjerilo male morske uvale te su razmjerno njezinoj veličini predložene različite nove namjene prostora: kulturna, ugostiteljsko – turistička i sportsko –  rekreacijska.

Tzv. “uramljivanje” kamenoloma novom pješačkom prometnicom istovremeno predstavlja granicu obuhvata intervencije u prostoru i poveznicu s okolnim zelenilom, pri čemu nije zanemareno promišljanje cestovnog i morskog prometa.

Predloženim urbanističko-arhitektonskim rješenjem mala, devastirana, zapuštena, neatraktivna i izdvojena uvala postala bi novo mjesto okupljanja i nova turistička atrakcija.

 

Kategorija: istraživački rad – priznanje

STUDIO NORMALA – STRATEŠKI RAZVOJNI OKVIR NACIONALNOG PARKA MLJET

Strateški razvojni okvir Nacionalnog parka Mljet predstavlja doprinos osnovi za realizaciju dugoročnog cilja uravnoteženja ljudskog djelovanja i očuvanja prirode u zaštićenom području od nacionalne važnosti.

Predloženi istraživački rad formira okvire za propitivanje kompleksnosti upravljanja zaštićenim područjem pokušavajući pritom ponuditi rješenja koja zadovoljavaju potrebe zaštite prirodnih vrijednosti i razvoja turizma, ali i mogućnosti unutar zakonodavnih okvira upravljanja te različitih modela financiranja.

05mljet

Metodološka istraživačka struktura je podijeljena na tri cjeline – Operativne politike, Atlas projektnih ideja i Provedbeni priručnik – koje kao jedinstven priručnik razvijaju metodologiju održivih praksi korištenja i upravljanja prostorom putem multisektorskih i integralnih razvojnih projekta u ulozi osnovnog provedbenog mehanizma, koji definiraju projektne prioritete i pozicioniraju ih unutar potencijalnih financijskih investicijskih ciklusa.

Značaj ove publikacije je što uspostavlja novi standard pristupu upravljanja zaštićenim područjima RH kroz strateški razvojni okvir koji izborom projekata posljedično definira razvoj modela održivog  turizma koji prepoznaje sve izazove izrazito dinamičkog procesa usklađenja zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti, jačanja uloge lokalne zajednice i razvoja turističke infrastrukture.

 

Fotografije: arhiva, DAZ

Izvor: DAZ