Izbor natječajnih radova kompleksa Međugorska: NOP STUDIO, NFO, Vitković

Imali ste priliku na našem portalu pogledati pobjednički rad i ostale nagrađene radove Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa „Međugorska“ – XII. gimnazija i dvorana za klizanje u Dubravi (u članku ovdje). Danas donosimo prvi niz iz izbora natječajnih radova.

 Rad pod šifrom “03”
Autor: Galić Ivan d.i.a., NOP STUDIO d.o.o. Zagreb
Projektni tim:
Galić Ivan d.i.a.
Goran Mraović, d.i.a.
Kristina Martinec, d.i.a.
Iva Dubovečak, d.i.a.
Darija Turina, d.i.a.
Suradnici:
Požar – Goran Kosović
Strojarstvo –Tomislav Pelin

03_plakat 01

* gimnazija

03_plakat 0203_plakat 02

03_plakat 03

*dvorana za klizanje

03_plakat 04

03_plakat 04

03_plakat 0603_plakat 05

03_plakat 06

 

Rad pod šifrom “05”
Autor: NFO
Projektni tim:
Kata Marunnica, dia, Zagreb
Nenad Ravnić, dia, Zagreb
Dijana Pavić, mag.arch, Zagreb
Sandra Perić, mag.arch, Zagreb
Jelena Hajdinjak, bacc.arch, Koprivnica
Nikica Pavlović, mag.arch., Zagreb
Filip Vidović, bacc.arch., Zagreb
Alaeddine Jmila, Zaghouan, Tunis

Suradnici:
Maksim Carević (ZOP)
Boris Gerenčević (hortikultura)

05_plakat 01

05_plakat 01

05_plakat 02

*gimnazija

05_plakat 03

05_plakat 04

05_plakat 04

05_plakat 05

*dvorana za klizanje

05_plakat 06

05_plakat 07

 

Rad pod šifrom “09”
Autor: Damir Vitković, dipl.ing.arh., Zagreb
Autorska suradnja:
Marko Bogadi, mag.ing.arh.
Sanjin Sabljak, dipl.ing.arh.

09_plakat 01

09_plakat 02

* gimnazija

09_plakat 03

* dvorana za klizanje

09_plakat 04

09_plakat 05

09_plakat 06