Jedina zajednička osnova današnje arhitekture su ljudi