Natječaj za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus u Zadru

Svučilište u Zadru raspisuje, a Društvo arhitekata Zadra organizira i provodi arhitektonski javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus:

1. Zgrada fakulteta i studentski dormitorij,
2. Studentska menza i studentski paviljoni.

1

Raspisivač natječaja je Sveučilište u Zadru, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, Zadar; OIB: 10839679016, kojeg zastupa rektor, Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić; Ulica Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, rektorat@unizd.hr.

tel: +385 23 200 501, +385 23 200 580, fax: +385 23 200 605, +385 23 316 882; info@unizd.hr, elvis.glavan@unizd.hr
www.unizd.hr

Organizator i provoditelj natječaja je Društvo arhitekata Zadra (ZDA), Kraljskog Dalmatina 2, 23000 Zadar, OIB: 61787112557 kojeg zastupa predsjednik Društva Darko Anton Franceschi, dipl.ing.arh. Kraljskog Dalmatina 2, Zadar.

tel. +385 23 778 700, fax. +385 23 778 370; drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com.
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt: Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
e-pošta: simonagregorovic@gmail.com.

ROKOVI
Početak natječaja je dan objave oglasa, odnosno 03. lipnja 2015.
Posjet lokaciji sa stručnim vodstvom 13. lipnja 2015. u 10:00 (neobavezno)
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno sa 23. lipnja 2015.
Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) najkasnije do 1. srpnja 2015.
Rok za predaju natječajnih radova je 10. kolovoza 2015. do 14:00h, bez obzira na način dostave.

Kompletni natječajni elaborat (Uvjeti natječaja i Program za provedbu natječaja) Naručitelj stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) od 03. lipnja 2015.g. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

NAGRADE
Ukoliko do roka predaje prispije najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti slijedeće nagrade:

1. Nagrada: 160.000,00 kuna
2. Nagrada: 105.000,00 kuna
3. Nagrada: 70.000,00 kuna
4. Nagrada: 50.000,00 kuna
5. Nagrada: 35.000,00 kuna

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. prof.mr.sc. Emil Šverko dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. prof.dr.sc.dr.h.c. Ante Uglešić, predstavnik Naručitelja
3. prof.dr.sc. Dijana Vican, predstavnik Naručitelja
4. prof.mr.sc. Boris Koružnjak dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. prof, Tonči Žarnić dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik:
Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI
Dario Markanović dipl.ing.građ.
mr.sc. Boris Iharoš dipl.ing.arh.

TEHNIČKO POVJERENSTVO
1. Domagoj Diklić mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Luka Nekić mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK
Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja.

Više informacija pronađite na stranicama Društva arhitekata Zadra.