NFO-u prva nagrada na idejnom natječaju obalnog pojasa centra Malinske

Općina Malinska i Društvo arhitekata Rijeka (DAR) objavljuju rezultate za Arhitektonsko-urbanistički, javni, opći, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska.

Ocjenjivački sud je na sjednici održanoj 28. ožujka 2015. god. natpolovičnom većinom dodijelio sljedeće nagrade:

I. Nagrada u neto iznosu 49.280,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 04

NFO d.o.o., Zagreb
Autori: Kata Marunica, dip.ing.arh., Nenad Ravnić, dip.ing.arh., Nikica Pavlović, dip.ing.arh, Dijana Pavić, dip.ing.arh, Goran Rukavina, Lucija Raffanelli, Filip Vidović

01

002

02

03

04

 

II. Nagrada u neto iznosu 36.960,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 07

PROSTOR-SPLIT d.o.o.
Autori: Duje Šegvić, dip.ing.arh.,
Suradnik: Antonija Sekelez, dipl.ing.arh.

1

2

3

4

 

III. Nagrada u neto iznosu 24.640,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 05

Autori: Marino Dujmović, mag.ing.arh., Jozefina Godec, mag.ing.arh., Marina Gornik, mag.ing.arh.
Suradnici: Saša Perusinović, dipl.ing.arh., Gloria Godec

01

02

03

04

 

 

IV. Nagrada u neto iznosu 12.320,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 06

IVAARCH d.o.o.
Autori: Ana Pezer, dipl.ing.arh., Tamara Vukmirović, dipl.ing.arh.
3D prikaz: Marijela Svilarić, mag.ing.arh.

01

02

03

04

 

Investitor i raspisivač: Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Ulica Lina Bolmarčića 22
Organizator i provoditelj: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka,
Izrađivač natječajnog elaborata: Nenad Kocijan, dipl.ing.arh.
Registarski broj natječaja: 6-14/MA-UA/NJN
Evidencijski broj javne nabave: Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 1/2015;

Pravo sudjelovanja su imale sve fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta uz uvjet da je najmanje jedan član autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin mogao je zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru.
Na natječaj, koji je trajao od 19. prosinca 2014. g. do roka za predaju natječajnih radova 24. ožujka 2015. g. zaprimljeno je ukupno 8 radova.

Ocjenjivački sud je djelovao u sastavu: Nenad Kocijan, dipl.ing.arh. – predsjednik OS-a, Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., Barbara Turčić Gajzler, dipl.ing.arh., Sanja Šutalo Vukelić, dipl.ing.arh., dr.sc. Nenad Ravlić, dipl.ing.građ., Robert Anton Kraljić, općinski načelnik, dr. Milan Radić, prof. Zdenko Cerović – zamjenik člana Ocjenjivačkog suda.

Stručni savjetnik: Antun Mišta, voditelj službe lučkog redarstva (županijske lučke uprave)
Tehnička komisija: Biserka Depikolozvane dipl.ing.građ., Iva Justinić dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja: Iva Šulina, dipl.ing.arh.