Osječka urbana oprema

29. veljače 2012.g. održano je ocjenjivanje pristiglih natječajnih radova za urbanu opremu Tvrđe u Osijeku. U nastavku možete pogledati nagrađene.

Investitor i raspisivač natječaja za idejno oblikovno rješenje urbane opreme i njezin prostorni raspored u Tvrđi u Osijeku je Agencija za obnovu osječke Tvrđe, a Provoditelj je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO). Ocjenjivački sud donio je 29.veljače 2012. jednoglasnu odluku o nagrađenim radovima. Pogledajte tko su nagrađeni autori.

„Agencija za obnovu osječke Tvrđe“ Osijek raspisuje, a Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO) provodi javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni natječaj za idejno oblikovno rješenje urbane opreme i njezin prostorni raspored u Tvrđi u Osijeku.

Registarski broj natječaja pri odboru za natječaje: 133-11-OS-OBL.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

1. Željka Jurković, dipl.ing.arh. – predstavnik DAO, Predsjednica Ocjenjivačkog suda
2. Valerija Vuković, dipl.oecc. – predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe
3. izv.prof. Ivan Doroghy, dipl.ak.umj. – predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe
4. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh. – predstavnik DAO
5. Nikola Radeljković, produkt dizajner– predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe
– zamjenik člana: doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh. – predstavnik DAO
– zamjenik člana: Grgur Marko Ivanković, povj.umjet. i etnolog – predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe

Na svojoj 3. sjednici održanoj 29. veljače 2012. godine donio je jednoglasno sljedeću odluku o nagrađenim radovima:

Radu pod šifrom „04” dodjeljuje se I. nagrada u iznosu 50.000,00 kn neto

Autori:
Bojan Drezgić, dipl.diz.
Bojana Šantić, dipl.ing.arh.
Tea Tomić, dipl.ing.arh.

Radu pod šifrom „05” dodjeljuje se II. nagrada u iznosu 40.000,00 kn neto

Autori:
Ivana Kušan, dipl.ing.arh.
Tomislav Kušan dipl.ing.arh.
Maja Kušan, bacc.arh.

Radu pod šifrom „17” dodjeljuje se III. Nagrada u iznosu 30.000,00 kn neto

Autori:
Kata Marunica
Nenad Ravnić
Dijana Pavić

Goran Rukavina

U nastavku pogledajte više o pobjedničkom radu: