Rezultati natječaja za dječji vrtić u Stenjevcu

Grad Zagreb i Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) u suradnji s Društvom arhitekata zagreba (DAZ) objavljuju rezultate za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti projektni natječaj za izgradnju dječjeg vrtića u Stenjevcu.

Na natječaj koji je trajao od 28. veljače 2018. do roka za predaju 30. travnja 2018. do 16 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata i Društvu arhitekata Zagreba regularno je zaprimljeno 58 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:
Mladen Jošić, dipl. ing. arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda; Nives Škreblin, dipl. ing. arh., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda; Siniša Justić, dipl. ing. arh.; Dubravka – Petra Lubin, dipl. ing. arh.; Nenad Ravnić, dipl. ing. arh.; Zorana Protić, dipl. ing. arh., zamjenica člana OS-a na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. donio je sljedeće odluke:

 

I. nagrada u neto iznosu od 78.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 41

Autori:

Nikola Fabijanić, d.i.a.
Juraj Glasinović, d.i.a.

Suradnici:

Dora Dolečki, d.i.a.
Vojko Stanić, d.i.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. nagrada u neto iznosu od 48.750,00 kn dodjeljuje se radu broj 17

Autor:

Ivan Galić, d.i.a.
(NOP STUDIO d.o.o.)

Suradnici:

Boris Vidaković, d.i.a.
Rea Vidović, d.i.a.
Robert Bodiš, d.i.a.
Hrvoje Končar, d.i.a.
Iva Erak, d.i.a.
Jurana Hraste, d.i.a.

 

Konzultanti:

Ranko Keindl, mr.sc. – energetska učinkovitost
Tomislav Pelin, dis – strojarstvo

 

 

 

 

 

 

III. nagrada u neto iznosu od 29.250,00 kn dodjeljuje se radu broj 38

Autori:

Hrvoje Arbanas
Anita Elez
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
(BIRO)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. nagrada u neto iznosu od 23.400,00 kn dodjeljuje se radu broj 52

Autori:

Nina Pahović
Silvija Shaleva
Mirjana Lozanovska
Erik Jurišević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. nagrada u neto iznosu od 15.600,00 kn dodjeljuje se radu broj 14

Autori:

Anita Karaman, mag.ing.arch.
Ana Krstulović, mag.ing.arch.
Dora Popić, mag.ing.arch.
Izv.prof.art. Nikola Popić, dia
(312 arhitektonska radionica d.o.o.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba natječajnih radova održat će se 29. svibnja 2018. u 18 sati u prostorima Udruženja hrvatskih arhitekata i Društva arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/I, Zagreb.

 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 55-18/ZG-AU/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1809-2018-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon: +385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 4816140, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Emil Jurcan, dipl.ing.arh., predsjednik; u suradnji s DRUŠTVOM ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083 telefon: +385 1 4816 151 e-mail: daz@d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Dubravka – Petra Lubin, dipl.ing.arh., 546, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića u Stenjevcu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno s pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje Špansko. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.

Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao sljedeće elemente:
– prostorni koncept u skladu sa zatečenim kontekstom,
– kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja,
– oblikovanje vanjskog prostora,
– održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja,
– arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine”, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.022.072,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
– nagradni fond u iznosu od 195.000,00 kuna neto, odnosno 273.073,27 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 57.037,50 kuna neto, odnosno 84.930,89 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 664.067,84 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekta, njegovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 22.446.900,00 kuna bez PDV-a, tj. 19.851.000,00 kn bez PDV-a za troškove građenja i opreme (7.940,40 kn / m²), te 2.595.900,00 bez PDV-a za troškove vanjskog uređenja.

 

Izvor: UHA