Rezultati natječaja za poslovno-stambenu zgradu na križanju Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu

Objavljeni su rezultati Javnog, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju, I. stupnja složenosti natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja poslovno-stambene građevine/a uz sjeverozapadno križanje Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu (registarski broj natječaja 57/2-18/ZG-UA/N).

Investitor i raspisivač je BHB DOMUS d.o.o, Dugoselska cesta 93, Sesvetski Kraljevec, OIB: 09537004410 (odgovorna osoba Nataša Srbanić – kontakt: natasa.srbanic@prsv.hr, 098480002).

Na natječaj koji je trajao od 13. ožujka do 11. svibnja 2018. pristiglo je osam (8) radova, od čega je sedam (7) radova ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika).

Ocjenjivački sud u sastavu: Damir Ivšić, d.i.a. (Predsjednik OS-a), Zoran Kovač, predstavnik Raspisivača, Željko Petković, predstavnik Raspisivača, Zdravko Krasić, d.i.a., Samir Štrkonjić, d.i.a., te Filip Pleše, d.i.a. (zamjenik člana OS-a) jednoglasno je donio sljedeće odluke:

1. nagrada (u neto iznosu od 80.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom “8”

Autor:
Siniša Bjelica, ovl.arh., Zagreb

Suradnici:
Ante Nenadić, d.i.a., Zagreb
Karlo Barta, bacc.ing.arch., Zagreb
Željka Mićanović, d.i.a., Zagreb

2. nagrada (u neto iznosu od 50.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom “1”

Autori:

Nikola Arambašić, ovl.arh., Zagreb
Marta Bartovčak, mag.ing.arh., Zagreb
Tihana Buljan, mag.ing.arh., Samobor
Anita Ćubić, mag.ing arh., Gornji Stupnik
Boris Radaković, stud.arh., Požega

3. nagrada (u neto iznosu od 30.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom “6”

Autori:
Mario Pehnec, ovl.arh., Zagreb
Alida Janković Tomas, ovl.arh., Zagreb
Luka Mihajlo Zagotta, bacc.ing.arch, Zagreb

4. nagrada (u neto iznosu od 24.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom “7”

Autor:
Tonči Čerina, ovl.arh., Zagreb
Larisa Čišić, mag.ing.arh., Zagreb

Suradnici:
dr.sc. Mia Roth Čerina, d.i.a., Zagreb

Danko Balog, d.i.a., Kutina

5. nagrada (u neto iznosu od 16.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom “4”

Autori:
Paula Žinić, ovl.arh., Zagreb
Vedrana Moslavac, bacc.ing.arch., Virovitica
Ivan Mostahinić, bacc.ing.arch., Dubrovnik
Ivan Periša, bacc.ing.arch., Zagreb
Martina Milošević, bacc.ing.arch., Đakovo

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imala je jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je bila zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist.

Cilj provedbe javnog natječaja je bio odabir najboljeg cjelovitog funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za poslovno-stambenu građevinu/e na sjeverozapadnom uglu križanja Heinzelove i Branimirove ulice. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacije za realizaciju planiranog zahvata uz križanje dviju važnih prometnica.

Pored usklađenosti natječajnog rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova, Ocjenjivački sud je valorizirao: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo).

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Natječajni radovi bit će izloženi u prostorijama raspisivača Selska cesta 90/7. kat, Zagreb, u četvrtak 17. svibnja 2018. u 14 sati do petka 25. svibnja 2018., a radovi se mogu razgledati radnim danima od 12 do 15 sati.

Razgovor s Ocjenjivačkim sudom bit će organiziran u utorak 22. svibnja 2018. u 14 sati.

Izvor: HKA