UNESCO raspisao međunarodni natječaj za Kulturni centar Bamiyan u Afganistanu