Rad Jelene Perišić i Olega Šurana odabran za vizualni identitet Rijeke EPK 2020