Nacionalni program pojačat će komercijalizaciju plaža i dovesti do nereda