Pedeset godina prvog diska u Jugi – jelšanske Amfore