Što su snimili britanski turisti u bivšoj Jugoslaviji 1978. godine