Dizajnu pisma kroz oči mladih dizajnera iz cijelog svijeta