Maradonin gol iz ’86-e reflektira sve društvene i političke odnose koji funkcioniraju danas