Hrvatska komora arhitekata uputila otvoreno pismo gradonačelniku Bandiću