Dodijeljene nagrade UHA-e za najbolja arhitektonska ostvarenja u 2020.

Dodijeljene nagrade UHA-e za najbolja arhitektonska ostvarenja u 2020.

"Kovačića" dijele Igor Franić i Tin Sven Franić, Vanja Rister, Ana Martinčić Vareško
Dječja kuća u Rijeci

Dječja kuća u Rijeci

Predstavljamo projekt ureda Randić i suradnici
Donesen Zakon o obnovi Zagreba

Donesen Zakon o obnovi Zagreba

Obnovu će s 60 posto financirati država, a po 20 posto Grad Zagreb i županije te građani
Dodijeljene nagrade UHA-e za najbolja arhitektonska ostvarenja u 2020.

Dodijeljene nagrade UHA-e za najbolja arhitektonska ostvarenja u 2020.

"Kovačića" dijele Igor Franić i Tin Sven Franić, Vanja Rister, Ana Martinčić Vareško
Dječja kuća u Rijeci

Dječja kuća u Rijeci

Predstavljamo projekt ureda Randić i suradnici
Donesen Zakon o obnovi Zagreba

Donesen Zakon o obnovi Zagreba

Obnovu će s 60 posto financirati država, a po 20 posto Grad Zagreb i županije te građani