Alfred Keller, Austrijanac koji je dao pečat mediteranskoj arhitekturi Jadrana