Građani biraju 17 lokacija za uređenje javnog prostora