Inovativna turistička arhitektura koja se Jadranu nikada nije dogodila