“Intermundia” Ane Dane Beroš predstavlja se u Francuskom paviljonu