Mladih arhitekata sve više, ikoničke arhitekture sve manje