Tumači baštine predstavljaju Richtere, Horvata, Bohutinskog