Zemlja, znoj, zvizdan

Jedan od predlagatelja na natječaju Hrvatske turističke zajednice za idejno rješenje hrvatskog paviljona na EXPO 2020 u Dubaiju bila je i zajednica ponuditelja  Randić i suradnici d.o.o., Rijeka, AVC d.o.o., Zagreb (podugovaratelj: Studio Conex d.o.o., Zagreb), čiji projekt pod nazivom “Zemlja, Znoj, Zvizdan” (“SOIL, SWEAT, SUN”), autorski potpisuju Randić+Numen+Oaza.

Nacionalni odbor EXPO 2020 Dubai dodijelio je predlagateljima treću nagradu, koju nisu prihvatili, te namjeravaju samostalno realizirati projekt u modificiranom obliku, koristeći crowdfunding platforme.

Tema EXPO-a 2020 je “Povezivanje umova, stvaranje budućnosti” (Connecting Minds, Creating the Future), a paviljon za hrvatsko predstavljanje nalazit će se unutar tematskog parka “Mobilnost” dok će tema hrvatskog paviljona biti “Mobilnost uma” (Mobility of the Mind).

U nastavku je skraćeni prikaz koncepta izložbe “Zemlja, znoj, zvizdan”.

“Projekt ‘Znoj, Zemlja, Zvizdan‘ koncipiran je na migracijama hrvatskog čovjeka i njegove kulture, konkretno na paradigmatskoj povijesti stare hrvatske sorte vinove loze, Tribidraga ili Crljenka.

Putovanje ljudi i biljke na drugi kraj svijeta te naknadno ponovno otkrivanje podrijetla i kvalitete, metafora je hrvatskog identiteta i sudbine, svih emigracija i povrataka te posredno i svih prošlih i aktualnih mijena.

Činjenica da je hrvatska vinska kultura postala dio globalne baštine čovječanstva temeljem apostolarne avanture pionira vinogradarstva i vinarstva u novim svjetovima, nedovoljno je iskorišten potencijal prepoznatljivosti Hrvatske i Hrvata.

Točan broj iseljenika kao i područja prisutnosti hrvatske kulture teško je precizno identificirati, radi nedostatka izvora i međusobne isprepletenosti kultura.

Jedan od načina pomoću kojeg možemo pročitati kretanje ljudi, kao i mjesta koja su došla u doticaj s hrvatskom kulturom, je kroz kretanje vinove loze.

Suvremene metode genetskih istraživanja omogućile su tako identifikaciju kretanja Malvasie dubrovačke, koju nalazimo diljem Mediterana i na atlantskim otocima Španjolske i Portugala, i pokazuju područja kojima je plovila Dubrovačka Republika.

Priča o Tribidragu, koja je okosnica projekta, sadrži intuitivnu i kognitivnu komponentu.

Hrvatske korijene Zinfandela, najpoznatije sorte crvenog vina u Americi, intuitivno je prepoznao Miljenko Grgić. Godinama kasnije, Meredith, Maletić i Pejić, koristeći genetska istraživanja, potvrđuju kako je Zinfandel potomak stare hrvatske sorte Tribidraga, odnosno Crljenka.

Grgić, Maletić, Pejić

Priča o Tribidragu je istovremeno i priča o upornosti, koja je uz znanje i intuiciju, neophodan uvjet za razvoj života na oskudnom kraškom terenu. Izložba će dočarati okolnosti nastanka ove sorte, približavajući prostor vinograda posjetiteljima kroz tri pojma: zemlja, znoj, zvizdan.

Ciljevi projekta su prezentacija i promocija hrvatske tradicije i znanja u vinogradarstvu i vinarstvu. Hrvatska je u svojoj povijesti bila razvijena vinogradarska zemlja i značajan izvoznik vina, čiji razmjeri su danas manje poznati i unutar same Hrvatske.

Krajem 19. st u Hrvatskoj je bilo 170.000 ha vinograda, dok je danas pod vinogradima svega 20.000 ha. Brojnost autohtonih vrsta, kao i prisutnost triju klimatskih vinskih zona, čine Hrvatsku jednu od najzanimljivijih vinskih destinacija.

Tijekom izložbe, kao i na web stranici, održale bi se prezentacije regija i pojedinih vinogradara i vinara, koji će kroz priču vlastitog iskustva prezentirati izvrsnost i specifičnost hrvatskog vinogradarstva i enologije.

Vizualni identitet baziran je na tipografskoj artikulaciji tri riječi naslova izložbe koje su, pored osnovane i konkretne povezanosti s temom, odabrane zbog činjenice da počinju s istim slovnim znakom.

Ova ritmičnost naslova dodatno je apostrofirana suvremenom interpretacijom arhaične serifne tipografije koja je ciljano prerađena za potrebe logotipa izložbe.
Dodatni karakter vizualnom identitetu daje aplicirani gradient crvene i crne koji se provlači kroz cjelokupnu prezentaciju, simbolizirajući odsjaj vina u čaši.*

Paviljon je projektiran kao samoodrživi energetski sustav, koji odražava klimatske uvjete dalmatinskih vinograda.

Prostor izložbe je konceptualno i materijalno podijeljen u dvije cjeline unutar jedinstvenog prostora.

Centralni dio sastoji se od ‘fragmenta’ vinograda s kamenom, zemljom i živim biljkama posebno pripremljenim za vegetativni ciklus kroz zimski period.

U tom dijelu prostora koncentriranim svjetlom i mikroklimom simulira se doživljaj zvizdana u vinogradu i publici približava izvorni ambijent.

Vanjska opna je membrana na kojoj su prezentirani artefakti i informacije koje komuniciraju koncept, detaljno prezentirajući priče o hrvatskim vinima i vinovim lozama, te ljudima koji su ih sačuvali i proslavili.

Od karata i shema koje prikazuju migracije biljaka i ljudi, morfoloških karakteristika vrste te utjecaja klime i geologije do video intervjua s ključnim protagonistima te povijesnih dokumenata i objekata.

Izložba je koncipirana kao naizmjenično emotivni i informativni multisenzorni simulakrum koji posjetitelja uranja u iskustvo hrvatskih vinara i vinogradara, težaka i putnika koji su prenijeli kulturu i znanje diljem svijeta, ali i u postignuća suvremenih argonauta duha koji su genetskim istraživanjima dokazali i opetovano dokazuju globalnu raširenost hrvatskih vrsta.

Prostor je senzorno odvojen u dva dijela, s dvije mikroklimatske zone: rub prostorije, po kojem kruži put, ima laboratorijsku klimu, dok je na nasipu zemlje zvizdan.  

Na zidu su otisnute i projicirane informacije o putu Tribidraga, otkriću genetske strukture, hrvatskim misionarima vinogradarstva i vinarstva (Grgich, Fistonich, Matetich) te ostalim autohtonim hrvatskim sortama i vinogradarskim regijama. 

Na kraju ‘puta’ posjetioci dobivaju lozicu Tribidraga u epruveti, koju mogu odnijeti dalje na put.

Fasada je omotana platnom, koje omogućuje prirodnu ventilaciju prizemlja. Boje platna izvedene su iz prepoznatljivih hrvatskih oznaka, i povezane su s temom izložbe (Tribidrag).

Unutar prostora izložbe iskustvo posjetitelja dodatno će ispuniti auditivna instalacija, soundscape komponiran korištenjem predložaka tradicijskih skladbi prikupljenih na Institutu za etnologiju i folkloristiku, upotpunjenih serijom ‘field recording’ snimaka s autentičnih lokacija u Dalmaciji. Ambijentalni soundscape će tako, na zato predviđenim mjestima, upotpuniti prostornu instalaciju.

Uz fizički postav,  priča o Tribidragu bit će prikazana na webu. Web stranica će sadržavati sve podatke o hrvatskim vinogradima i vinarima, te imati poveznicu na mjesta gdje se mogu online naručivati proizvodi, kao i proizvodi same izložbe.

Posjetioci web stranice i izložbe interaktivno sudjeluju u projektu, kroz aplikaciju i društvene mreže, preko #Tribidrag.

Tribidrag je web aplikacija koja prikazuje lokacije na koje je prenesena i zasađena lozica, unosom podataka od strane samih posjetitelja, odnosno prikazom adresa na koje je s webshopa poslana lozica”.

Impressum:

Koncepcija i postav izložbe: Randić+Numen+Oaza

Vizualni identitet i knjiga standarda: Numen+Oaza

Multimedijalni audiovizualni sustav: A.V.C. d.o.o., Edin Karamehmedović

Komunikacija:

Web aplikacija: Studio Conex d.o.o.

Odnosi s javnošću: Petra Vrgoč, Studio Conex

Engleski prijevodi: Nikica Randić

Arhitektura: Miroslav Rajić, Saša Randić, Zorana Šimunović, Iva Vucković

Energetski koncept

Tommaso Bitossi, Filip Kobzinek

Transsolar Energietechnik GmbH

Znanstveni savjetnici:

prof. dr. sc. Edi Maletić, prof. dr.sc. Ivan Pejić

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Vizualizacije:

Marko Fuček, Pragmaiq