Izradi vizualni identitet Lazareta u Dubrovniku!

Naručitelj Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 21712494719, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za izradu Usluga izrade vizualnog identiteta Lazareta i vizualnog identiteta štandova u Lazaretima, za koji sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a.

 

 

Predmet nabave: Usluga izrade vizualnog identiteta Lazareta i vizualnog identiteta štandova u Lazaretima.

Tehnička specifikacija predmeta nabave: Oblikovanje vizualnog identitet Lazareta podrazumijeva Idejni i Izvedbeni projekt osnovnih grafičkih standarda, sustava komunikacije i sredstava za promociju te prostornu uporabu vizualnog identiteta (jednostavna signalizacija).

Lazareti, presjek, autor: dr.sc. Željko Peković, 2013.

 

Ovaj predmet nabave provodi se u dvije faze: U prvoj fazi ili fazi nabave prezentacija prijedloga rješenja treba sadržavati elemente vizualnog identiteta predstavljene u karakterističnim odnosima te primjere karakterističnih primjena i na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog rješenja.

 

Primjer tradicijskog dubrovačkog štanda je sklopivi banak na zelenoj placi (tržnica) na Gundulićevoj poljani, 200 x 70 cm.

 

Rok za dostavu ponude: Krajnji rok za dostavu ponude je 28.lipnja 2018.do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Procijenjena vrijednost nabave: 132.400,00

Evidencijski broj predmeta nabave: 111-09/18J

 

Više o uvjetima potražite  ovdje.