Preparirani kukac kao savršena mašina kojom upravlja čovjek