Natječaj za izradu vizualnog identiteta Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli

Javna ustanova “Priroda” (Naručitelj) poziva sve pravne i fizičke osobe – autore i kreativne timove (u daljnjem tekstu Autori) da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Centra za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli.
Rok za primanje natječajnih radova je 30. ožujka 2018.

Cilj natječaja je postići prepoznatljiv, originalan i komunikativan vizualni identitet kao temelj sustavne komunikacije Centra prema korisnicima, partnerima i javnosti.

Cilj vizualnog identiteta Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli je afirmirati i popularizirati Centar u cilju integracije u prostor i društvo na nivou Republike Hrvatske te učiniti Centar prepoznatljivim akterom u smislu očuvanja vrsta, ali i u turističkom kontekstu.

Projektni zadatak natječaja kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli, foto: Želimir Gržančić

Rokovi
Početak natječaja: 23. veljače 2018.
Rok za predaju natječajnih radova: 30. ožujka 2018.
Rad ocjenjivačkog suda: do 9. travnja 2018.
Rok za izbor pobjedničkog rada: 9. travnja 2018.
Online objava rezultata: najkasnije 17. travnja 2018.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak Natječaja, kao i o Općim uvjetima Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu: zaklada@uniri.hr.
Rok za postavljanje pitanja je 25. ožujka 2018.u 14:00.

Natječajni radovi s prilozima šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno (radnim danom u periodu 9:00–15:00 sati) na adresu: Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka s naznakom “Natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli”.

Odabranom radu dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kn neto.

Odnos Autora i Naručitelja bit će reguliran ugovorom, a nagrađenom radu bit će ponuđena suradnja na daljnjoj projektnoj realizaciji.
Dodjelom nagrade pobjedniku Natječaja, natječajni rad postaje vlasništvo Naručitelja, te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih dodatnih odobrenja i ograničenja Autora.
Naručitelj zadržava pravo pregovaranja o načinima i uvjetima daljnje projektne realizacije.

Rezultati natječaja bit će objavljeni i dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Ime/na nagrađenog Autora bit će objavljena na internetskim stranicama Zaklade Sveučilišta i JU Priroda.

 

Bjeloglavi sup na oporavku u volijeri, foto: Patrik Krstinić

 

Raspisivač Natječaja je Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka zastupana po ravnateljici izv. prof. dr. sc. Ivi Rinčić, a u ime i u korist Javne ustanove “Priroda”.

Svrha natječaja je dobivanje jedinstvenog idejnog rješenja vizualnog identiteta Centra za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli kojim upravlja Javna ustanova “Priroda” (u daljnjem tekstu JU Priroda), Grivica 4, 51000 Rijeka, zastupana po ravnateljici mr. sc. Sonji Šišić, dipl. oec.

Natječaj je javnog karaktera.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe – amaterski ili profesionalni dizajneri,samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi.

Kreativni timovi i pravne osobe moraju u Prijavnom obrascu imenovati predstavnika, odnosno osobu ovlaštenu za zastupanje koja će biti odgovorna za Natječajni rad.

Članove Ocjenjivačkog suda imenuje ravnateljica JU Priroda po načelu tri predstavnika JU Priroda,predstavnik Primorsko-goranske županije i jedan vanjski neovisni stručnjak. Na prijedlog Ocjenjivačkog suda, konačnu odluku o Nagrađenom radu donosi ravnateljica JU Priroda.

Natječaju ne mogu pristupiti sastavljači natječajnog zadatka, članovi Ocjenjivačkog suda, zaposlenici i članovi upravljačkih tijela Naručitelja, kao niti njihovi bliski srodnici.

Svaki od Natjecatelja ima pravo sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 (tri) prijave, to jest natječajna rada.

Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do navedenog roka za slanje Natječajnih radova biti poslani na adresu određenu Općim uvjetima Natječaja.

Natječajni radovi koji nisu poslani dopropisanog roka za slanje Natječajnih radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, odnosno ocjenjivanja.

Natječaj je otvoren od dana njegove objave 23. veljače 2018. na internetskim stranicama Zaklade.