“Okolo”: umjetnički aktivizam stvara novo lice grada