Organ Vida: ženske perspektive

Međunarodni fotografski festival Organ Vida poziva umjetnike iz cijelog svijeta koji rade u mediju fotografije i/ili u njezinom proširenom obliku, kroz video i zvuk, instalaciju, te kolaž i čiji radovi odgovaraju zadanoj temi ovogodišnjeg festivala “Uključene, Aktivne, Svjesne — Ženske perspektive danas” da se prijave najkasnije do 15. lipnja 2018. godine.

 

“U vrijeme post kapitalističkih globalnih previranja, tehnološkog napretka, jačanja desnice, pritiska religija koje nanovo ograničavaju ženska prava te privida demokratičnog društva 21. stoljeća susrećemo se sa situacijom u kojoj se davno izborena prava žena moraju nanovo zadobivati.

Smatramo kako u jeku inicijativa kao što je #metoo, free the nipple, the future is female te fenomena kao što je ženski pogled potrebno preispitati aktualnu ulogu fotografije u reprezentaciji i artikulaciji ženskog iskustva, objediniti, ali i suprotstaviti različite generacijske i kulturne perspektive te kritički preispitati kako digitalna kultura transformira feministički pristup slici.

Zašto i kako žene protestiraju i potenciraju promjene? Tko su heroine našeg doba?
Na koji način se oblikuju društvene uloge i obrasci ponašanja djevojčica i žena?
Kako se djevojke reprezentiraju i samoprezentiraju putem društvenih mreža i kako možemo promišljati novu tzv. Instagram generaciju umjetnica?

Psihoanalitičarka Joanne Riviere još je 1929. objavila tekst ‘Womanliness as a masquerade’ opisujući ženstvenost kao masku u patrijarhalno određenom društvu u kojem je ta maska zapravo inherentni dio ženskog identiteta.
Kako konstrukciju ženstvenosti kao maske reflektiramo danas? Kakvu ulogu zauzima vlastito tijelo u kulturi opsjednutoj selfijima?
Tko su gledatelji/ice kojima se obraćamo?

 

 

Unazad pet godina termin ženski pogled pojavio se kao sveprisutan buzz word u umjetničkom i modnom svijetu.
Mnoge mlade umjetnice svjesno su prisvojile termin kao obilježje vlastitog autorskog pristupa, aktivističkog i emancipatorskog angažmana.
Ženski pogled postavljen je kao opreka dominantnom, patrijarhalno uspostavljenom muškom pogledu koji objektificira žensko tijelo i utvrđuje žensku pasivnu poziciju.

Autorice svjesno zauzimaju aktivne uloge kako bi se artikulirao mogući novi pogled na osobna i direktna ženska iskustva koja do sada nisu bila vidljiva ili su bila očekivano/stereotipno vizualno reprezentirana.
Možemo li ženski pogled sagledati kao intergeneracijski fenomen? Je li i kako je komodificiran i upakiran kao aktualni trend?

Članice međunarodnog žirija imat će zadaću procijeniti i odabrati dvadeset umjetničkih radova koji imaju sposobnost postaviti aktualna pitanja na suvremene izazove, problem i perspektive koji se odnose na temu ovog javnog poziva.

Osobito će pri odabiru biti naglasak uvažavanju raznolikih stavova, različitih kulturnih i geografskih konteksta koji zajednički u kustoskom konceptu skupne izložbe mogu dati presjek trenutnog stanja i situacije na globalnoj društveno-političkoj i feminističkoj sceni.

Pozivamo stoga sve zainteresirane umjetnice i umjetnike koji iskazuju svoj umjetnički rad u mediju fotografije kao takvom ili u proširenom obliku, u mediju video rada ili instalacije da se prijave na ovaj javni poziv i daju odgovor na zadanu temu.

Odabrani umjetnici/ce će svoje radove izlagati na 10. izdanju festivala fotografije Organ Vida, u Muzeju suvremenu umjetnosti u Zagrebu, od 12. do 30. rujna 2018. “, kažu u pozivu Lea Vene i Marina Paulenka.

 

Sve prijave moraju biti zaprimljene putem platforme Picter — www.picter.com.
Više informacija naći ćete na www.ovfestival.org.
Za sve informacije obratite se timu festivala putem e-maila: info@organvida.com.

 

Članice međunarodnog žirija ovogodišnjeg Festivala ORGAN VIDA su:

— Arvida Byström (Švedska)
— Fiona Rogers (Velika Britanija)
— Laia Abril (Španjolska)
— Nina Berman (SAD)
— Tomoko Sawada (Japan)
— Katalin Ladik (Mađarska).