Lana Cavar dizajnirala publikaciju izložbe za MoMa u New Yorku