Natječaj za izradu vizualnog identiteta Hartera festivala