Horda radioaktivnih spodoba zaposjela livadu u Hamburgu