Karlovačku industrijsku baštinu treba primjereno predstavljati