Električna centrala na Kupi u Ozlju_izdavač S. Jelača