Dyggve_Rekonstrukcija malog hrama kod teatra u Saloni 1933