E_Dyggve_Dioklecijanov mauzolej u Splitu_predložak za centralne građevine u Dalmaciji_1930