E_Dyggve_Rekonstrukcija oltarne pregrade u Šupljoj crkvi u Solinu_1951