Istraživanja na lokaliteteu Crkvine 1929_E_Dyggve s Ljubom Karamanom i don Lovrom Katićem