Solin_Istraživanja crkve sv. Stjepana na Gospinu otoku 1930