Solin_Procesija uz rijeku Jadro_1930 i Knin_Muškarac u narodnoj nošnji_1930