T-Centralen. Många stationer i Stockholms tunnelbana är utsmyckade av vår tids konstnärer. – Many stations on the Stockholm underground have been decorated by modern artists.

T-Centralen. Många stationer i Stockholms tunnelbana är utsmyckade av vår tids konstnärer. – Many stations on the Stockholm underground have been decorated by modern artists.