Što je u Splitu
pošlo po zlu?

U utorak, 4. listopada u 20 sati u prostorijama Društva arhitekata Split održano je izlaganje Andreja Uchytila o liku i djelu Nevena Šegvića. To je bilo prvo predavanje iz ciklusa “predavanja utorkom” koja organizira DAS. Naslov ciklusa predavanja “Misli o čuvanju moderne arhitekture” referira se na polemiku Vinka Brajevića i Koste Strajnića iz 1931. godine pod nazivom “Misli o čuvanju dalmatinske arhitekture“, polemike koja je prijedlog Kursalona arhitekta Nikole Dobrovića stavila u odnos definiranog urbanog tkiva baroknog Dubrovnika. Okupljenu publiku koja je ispunila dvoranu DAS-a, pozdravio je Darovan Tušek te se osvrnuo na aktualnost tematike ovog ciklusa. U suvremenom splitskom kontekstu referenca na polemiku iz 1931. godine koristi se kao ukazatelj na problem splitske moderne arhitekture koja se danas nalazi u vakuumu između povijesno afirmirane kulturne baštine i suvremene izgradnje. Nepoznavanje i nerazumijevanje stečevina moderne arhitekture često dovodi do njene devastacije, te je cilj ovog ciklusa predavanja vratiti modernoj arhitekturi mjesto koje zaslužuje u slojevitoj baštini grada.


* Neven Šegvić – Stambeno poslovna zgrada Dražanac

U svrhu prepoznavanja  kvalitetne arhitekture 20. stoljeća, njene važnosti i značaja u sklopu ovog ciklusa, održat će se predavanja o arhitektima koji su u periodu moderne djelovali u Dalmaciji, a čiji je rad ujedno značajan doprinos modernoj arhitekturi u Hrvatskoj. Predavanja su namijenjena i struci, ali i cjelokupnoj populaciji grada. Organizator ciklusa istaknuo je kako: “Grad koji je dao najveća imena hrvatske moderne arhitekture, pogotovo danas u trenucima kulturne oskudice, mora progovoriti o njima te uputiti nove generacije mladih arhitekata u njihov rad da bi se osigurala bolja budućnost grada”.


* Frane Gotovac – Kineski zid

Nakon održanog predavanja o Nevenu Šegviću, sljedeća predavanja na programu osvrnuti će se na rad i djelo Ive Vitića, Ive Radića, Lovre Perkovića, Frane Gotovca, Mladena Kauzlarića, Harolda Bilinića i Lavoslava Horvata. Preporučamo da redovito pratite obavijesti DAS-a te ne propustite niti jedno predavanje ove sezone. Ciklus će biti zaključen izložbom radova arhitekata kojima su predavanja bila posvećena.


* Mladen Kauzlarić – Muzej hrvatskih arheoloških spomenika


* Lavoslav Horvat – Gospa od zdravlja