Issa Megaron: samoodrživa ljepotica u kamenom plaštu