Ekološki prilagođena i osviještena zgrada

Autori novog sjedišta Centra za zaštitu okoliša Zaragoze arhitekti su iz tamošnjeg arhitektonskog ureda Magén Arquitectos.  Zgrada je smještena u okruženju formirane matrice centra grada, u blizini mosta Almozara koji premošćuje rijeku Ebro.  Lokacija je to tik uz obale spomenute rijeke, linearni park koji se proteže uz Ebro, područje prenamjenjeno i uređeno ususret EXPO-u koji se 2008. u tom španjolskom gradu održao.  Posebitost lokacije također je i velika visinska razlika od čak pet metara između avenije odnosno trga na vrhu parcele i parka uz rijeku u podnožju. Dvije fundamentalne ideje, odnosno inputa, bili su okosnica projektiranja novog centra. Prva je odgovarajuća reakcija na iznimnu važnost zatečenog okruženja spomenutog pejzaža, točnije, zahtijevala se formalna konfiguracija zgrade koja sugerira snažan odnos sa pripadajućim landscape-om. Druga ideja tražila je  izražavanje stavova o zaštitu okoliša kroz sam interijer te programiranje zgrade.

Najzanimljivija prostorija unutar građevine je glavni auditorij, obrubljen nizom prostranih prozora, koji pružaju kontinuiranu panoramu od 180 stupnjeva, sa pogledom na park i rijeku. Esencijalni element novoizgrađenog objekta je i krov, formiran kao prostrani vidikovac  na različitim visinama, sastavljen od niza drvenih paluba, međusobno povezanih blagim rampama. Krov može služiti kao vanjski amfiteatar, ali i rekreacijska površina. Formalnu konfiguraciju interijera zgrade definira kontrast dominantnih crno obojanih te fasadno raznoliko strukturiranih betonskih panela u podrumu i prozračnog gornjeg kata izvedenog u drvu te drvenim elementima. Odabir materijala vidljiva je prezentacija, izgrađeni naglasak važnosti bioklimatskih pitanja, te također osigurava adekvatan odnos prirodnog okruženja s aktivnostima koje se iza fasada zgrade odvijaju.