Građevinski fakultet u Osijeku

 

Predstavljamo Građevinski fakultet u Osijeku, realizaciju arhitekata Dinka Peračića i Romana Šilje, projekt koji je nagrađen Medaljom za arhitekturu Hrvatske komore arhitekata (o čemu smo pisali ovdje).
U nastavku donosimo tekst projektanata o konceptu građevine.

 

Volumen nove zgrade Građevinskog fakulteta određen je urbanističkim planom gotovo kao interpolacija, zadanog oblika, ugrađen u sklop planiranih zgrada.

Otvoren je na kraćim stranicama, a njegova dulja pročelja orijentirana su na uski i visoki međuprostor prema susjednim zgradama.
Da bi dobio prirodno svjetlo i zrak poprečni presjek zgrade je profiliran.

Na zapadnoj strani uski prolaz je proširen povezivanjem s holom i trijemom, s većim zonama za zadržavanje.
Na istočnoj strani skošenjem pročelja dobilo se više svjetla za učionice i predavaonice.

 

Sredina zgrade rastvorena je po cijeloj duljini nizom unutrašnjih terasa i svjetlarnika, koje su mjesta za neformalnu interakciju, učenje i rad.
Prirodno svjetlo prodire sve do prizemlja, a zrak do svih prostora u sredini zgrade.

 

 

Uzdužni presjek naglašava važnost komunikacijskih prostora u suvremenoj edukaciji, oblikovanih kao mjesta individualnog i neformalnog grupnog rada, susreta, većih i manjih događanja.

 

 

Zgrada je prohodna od podruma do zadnje etaže kroz niz širokih komunikacija koje imaju različite dodatne funkcije; kao otvorena učionica, kantina, tribine uz studentski klub, terase, trijemovi, predvorje uredskog dijela, parkiralište za bicikle ili prilaz arheološkom nalazištu koje se nalazi pod zgradom.

 

 

 

Svi hodnici imaju otvorene krajeve, čime se naglašava otvoreni karakter zgrade i omogućuje dodatno osvjetljenje.

 

Nosivu konstrukciju čini pet kontinuiranih nosača izvedenih u natur armiranom betonu. Naglašavaju osnovni poprečni profil zgrade.
Potenciraju duge otvorene hodnike. Oni su osnovni element koji oblikuje prostor.

Perforirani su kako bi se formirale potrebne poprečne veze, prolazi, prodori svjetla, vizualni kontakti ili okrupnili veći prostori.

 

Kretanje kroz zgradu predstavlja kinematografski doživljaj u kojem se nižu vrlo različite scene; niz pojedinačnih, karakternih prostora, koje povezuje ambijent oblikovan nosivom konstrukcijom i svjetlom, u bezbroj varijacija.

 

 

Naziv: Građevinski fakultet u Osijeku, Osijek

Autori: Dinko Peračić i Roman Šilje

Arhitektonski ured: ARP, Split

Projektni tim:

Arhitektura: Vinko Peračić, Ivan Begonja, Iskra Kirin, Miranda Veljačić, Nadezda Troskot , Tihana Vučić, Hrvoje Kedžo,
Tomislav Stepić, Viktor Perić, Ivana Baković, Tamara Čelar, Ivana Tomac, Mia Vučić, Stjepan Smolčić, Nik Beiler

Konstrukcija: Damir Klečina, FIBRA d.o.o., Beli Manastir

Elektroinstalacije: Nikola Baranović, ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.o., Split

Strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija: Petar Bugarić, ENG projekt d.o.o., Split

Sprinkler: Branimir Cindori, APIN d.o.o., Zagreb

ZOP i ZNR: Željko Mužević, FLAMIT d.o.o. Samobor

Fizika: Dragan Petković, AdapTEH d.o.o., Zagreb

Dizala: UOIS Vanja Franić, Zagreb

Akustika: Hrvoje Domitrović, Fakultet eletrotehnike i računarstva, Zagreb

Vanjske površine i hortikultura: Damir Keglević, APZ HIDRIA d.o.o.. Zagreb

Konzervacija arheološkog nalazišta: Lolić, Petrinec, Wiewegh, Ministarstvo kulture RH

Vizualizacije: Ana Kunst, GYF Media, Zagreb

Ilustracije: Miron Milić

Prostorna grafika i signalizacija: Damir Gamulin Gamba

 

Fotografije: Damir Žižić, Marko Dukić (snježni prikazi), Mario Romulić

Investitor: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Površina parcele m²: 6519

Bruto površina m²:  10600,30

Neto površina m²:  9658,70

Izgrađena površina m²: 3239

Projekt (godina): 2009-2011

Realizacija (godina): 2016-2017

Cijena: 118.000.000,00 kn

Glavni izvođač: Gradnja d.o.o. Osijek

 

 

*podrum

 

*prizemlje

 

 

*prvi kat

 

 

*drugi kat

 

 

 

*treći kat

 

*presjeci 1+2

 

*presjek 3

 

 

*uzdužni presjek

 

 

*uzdužni presjek

 

 

 

 

 

*dijagram, konstrukcijske grede