Hotel Amarin u Rovinju

Predstavljamo projekt Hotel Amarin, realizaciju arhitektonskog ureda STUDIO UP, Lee Pelivan i Tome Plejića. O konceptu projekta u nastavku teksta pišu autori.

 

Hotel Amarin nalazi se u gustoj borovoj šumi, na istočnom rubu područja ugostiteljsko-turističke zone “Monsena-Valdaliso”, na poluotoku s pogledima na Rovinj, Veneciju i otočić Figarola.

 

 

Hotel ima 1 kino, 2 plaže, 3 unutarnja bazena, 3 whirlpool bazena, 4 vanjska bazena, 4 apartmana, 4 saune, 5 vanjskih zona s igračkama, 5 tretmanskih soba, 6 ugostiteljskih punktova, 10 unutarnjih tematskih punktova za djecu, 276 dvokrevetnih soba.

 

 

Javni i privatni sadržaji odvojeni su u dva dijela. Javni dijelovi su na tlu, a smještajni u zraku.
Javna sfera je vibrantnog, a privatna kontemplativnog karaktera.

 

 

“Prostori između” ove dvije sfere su – zakrivljeni tuneli, rampe u zraku, krivudava levitirajuća staza, razlomljeno stubište.

Svi javni sadržaji u direktnom kontaktu s terenom i pripadajućim vanjskim sadržajima organizirani su neformalno, u nepravilnim formama, respektirajući zahtjeve programa.

 

 

Karakter javne sfere je dinamičan, neočekivanih sudara, kadrova, perceptivne igre i prisutne sugestivne konstrukcije koja šiklja iz tla.

 

 

Vanjsku pojavnost prizemnog dijela karakterizira reflektivno kontinuirano pročelje koje lomi slike šume, stvarajući kaleidoskopski efekt – dodatno proširujući panoramu velikog pripadajućeg pejzaža.

 

 

Privatna sfera, s prekrasnim pogledom na rovinjski arhipelag, šokantno bijela je – neutralna, jednostavna, samozatajna, zasjenjena vanjskom providnom “zavjesom”. Privatni “levitirajući objekt” organičnim oblikom prati obalnu liniju i osigurava daleke vizure prema pučini i šumi.

 

 

Dinamičan slijed prostornih i ambijentalnih sekvenci angažira djecu i roditelje u istraživanje intrigantnih igara – percepcije, odnosa cjeline i detalja, oblika, proporcije, materijala, svjetla, sjene, mirisa, refleksije.

 

 

 

 

 

O Hotelu Amarin:

Pozivni natječaj – 1. nagrada, 2014.

Projektna dokumentacija i gradnja – 01.2015. > 07.2016.

 

Naručitelj: Maistra d.d. Rovinj

Autori: Lea Pelivan + Toma Plejić / STUDIO UP

Arhitektonski ured: STUDIO UP, Zagreb

Projektni tim: Lea Pelivan, Toma Plejić, Izvor Simonović-Majcan, Iva Martinis, Jelena Martić, Tin Pelivan, Domagoj Bolanča, Nikola Brlek, Krešimir Renić, Stanislava Odrljin, Marina Zajec, Ana Pall, Boris Goreta (vizualizacije), Blok A3 d.o.o. Marko Kranjčević, Matija Lastovčić, Predrag Šarčević,

 

Suradnici:

Signalizacija i prostorna grafika: Damir Gamulin

Tekstovi: Nenad Vukušić Sebo

Hortikultura: Ured ovlaštene krajobrazne arhitektice; Ksenija Jurčić Diminić

Site specific instalacija: Numen/For Use, Nikola Radeljković

Konstrukcija: Radionica statike d.o.o.; Josip Galić, Branko Galić

Promet: IPB CAR d.o.o. / RADIUS PROJEKT d.o.o.; Hrvoje Kostelac

Infrastruktura: GPZ d.o.o; Duško Mičetić

Instalacije: Termotehnika Paun d.o.o.; Vladimir Paun

Elektroinstalacije: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o.; Slobodan Mataija, Igor Ganić

Sustavi zaštite od požara: APIN PROJEKT d.o.o.; Branimir Cindori

Zaštita od požara: Inspekting d.o.o. Milan Carević, Maksim Carević, Josip Radeljić

Tehnologija kuhinje: DEKODE d.o.o.; Zoran Divjak

Građevinska fizika i detalji: AKFZ studio d.o.o.; Mateo Biluš

Energetski certifikat: Planetaris d.o.o.; Natko Bilić

Dizala: LIFT MODUS / KONE d.o.o.; Rok Pietri

Geodetski projekt: GEOISTRA d.o.o.; Sebina Stepančić Salić

Fotograf: Robert Leš

 

Kapacitet: 280 smještajnih jedinica

Površina zahvata: 107.107,00 m2

Bruto razvijena površina: Hotel – 27.046,31 m2 / Satelit 1 – 462 m2 / Satelit 2 – 406 m2

 

Izvođač: Kamgrad d.o.o.